Čišćenje Kuvačića

Dani Ive Marjanovića se otvaraju u Kuvačićima i tim povodom se organiziralo čišćenje. Standardno, trimeri, mašklini, motike itd. je korišteno u radnoj akciji, a sudjelovali su:

Nives i Melanija (Jurakine), Ivana, Kate, Branka (Bakaljine), Anuša, Anita Cezerova, Ivan i Marin Kuvačić, Tomo Kuvačić, Jure Kuvačić, Miško, Hrvo, Mate Juraka, Ante Šodan, Denis bakalja, Jozo Ministar, Čiko, Ivan Blizanac, Marin Pavić, Miro Markić, Dragan Buva, Vinko Kuvačić i Mate Kovo.
 

Nakon čišćenja ostalo se malo razgovarati o organizaciji DIM-a. Pametni prijedlozi su padali do 3 sata ujutro. Pivo je donira Vjeko, a meso nepoznati dobročinitelj.

Podaci nisu poznati redakciji.

 

Čišćenje Graca