Čisti se prostor oko crkve

Kako sam i najavio krenule su radne akcije.  Okoliš oko crkva sv. Ciprijana je došao  na red da se očisti i uredi. Molim vas da se pojavite u  srijedu u 17.00 isprid crkve.

Ponesite lopate, trimere, grablje…

Očekujemo da se pojave i prvopričesnici i njihovi roditelji. Hvala.