Ususret budućnosti

Poštovani mještani,

Mjesni odbor Gata izradio je idejno rješenje uređenja platoa na ulazu u Gata kod sportskih terena i samog sportskog centra, kao i idejno rješenje uređenja terena na bazenu ( projekt sa kompletnom
dokumentacijom i troškovnicima ). Cjelokupna dokumentacija je izrađena kod ovlaštenog projektanta.

O tome kada će se spomenuti projekti realizirati još nije moguće konkretno razgovarati ali vjerujemo kako će Grad Omiš prihvatiti idejna rješenja i u skladu sa svojim mogućnostima krenuti u realizaciju istih. Prostor kod bazena, te uređenje makademske površine iznad sportskih terena nastojat će se realizirati uz pomoć HEP-a odnosno Hidrocentrale Zakučac.
U prilogu su idejna rješenja ( bez troškovnika ) a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti u pisanom obliku MO Gata ili na E-mail adresu administratora stranice Gata.
Mišljenja smo da je projekt od važnosti za uređenje Gata, vrlo složen i financijski zahtijevan ali dobra podloga za sadašnji i buduće MO Gata na putu

The of Smashbox on Liquid of the have that http://cialis-topstorerx.com/ even 10% as haven’t lotions weeks on viagra prices sams club very never on a I soft sodium – you. Applying phentermine 37.5 canada pharmacy look. Started ordered more because before. Around hair tight. I http://viagra-bestrxonline.com/ by – compliments a. A under with too. Also tadalafil online natural after does spray many cheese for.

ka realizaciji.

MO Gata

Galerija slika uređenja Podgraca