Balotaški turnir ”Gata 2012” ili ”Dajte nam te Jeriće!”

I ove godine u nedilju počinje veliki gatski balotaški turnir. Pravilo je jedno i ono glasi: dopušten samo jedan igrač po ekipi koji nema veze s Gatima.

Nagrada već standardno veličanstvena: prvak nosi pečena janje, drugoplasirani soparnik, a ostali zadovoljstvo sudjelovanja.


Šuška se da će se ove godine osposobiti i drugi zog za igru, da balotaši imaju idealne uvjete za igru. Prošle godine su neki ipak igrali malo prerano (sunce je još u zenitu bilo).
A ovogodišnje natjecanje će se održati pod parolon ”Dajte nan te Jeriće!”. Da pojasnin, Jerići su prošlogodišnji pobjednici koji su relativno uvjerljivo osvojili turnir, a ove godine motivacija kod konkurencije je narasla do neba.
Godina dana priprema za turnir i izazivači čekaju kao zapete puške. Neki se fale da in pobjeda ove godine ne može pobići, neki su izgradili privatna boćališta (zogove) da se bolje pripreme, većina je godinu dana iskusnija (ali tu prednost riješi Crni i ostatak ekipe, naime svake godine zog ima nove kanale, nove zakonitosti prema kojima se triba ravnati), a samim time i bolja.
Uglavnom Borovci, Tadin, Braići, Guzići, Jerići, Vukovići, Beovići i ostali garancija su super zanimljivog i kvalitetnog turnira.

Što se tiče mladih poduzetnika, tu se ničega ne bojin, prošle godine su dokazali da i tičje mliko mogu nabaviti ako imaš dovoljno debel novčanik.
Za kraj svima želin sigurnu ruku i oko sokolovo, a najviše Šoli.