Trpošnjik se legalizira

25 godina nakon što su Bili i Vlade počeli radove na Trpošnjiku došao je red i na legalizaciju kuće. Arhitektica je već odradila svoje, a sada je doša red i na geodetkinju da odmiri, primiri, izmiri i zaokruži posjed.
Bili, Štef, Hrvo i Pito su se, zajedno sa geodetkinjon i arfitekticon, zaletili do Trpošnjika i lovačke kućice, iznili puste sprave i izmirili što je tribalo izmiriti.
Kako san čuja Bili je definira posjed, a Štef je tija zauzeti cili Mosor. Nekako ne virujen da bi se lovci sa tin složili.

Nakon što ove dvi šinjorine iscrtaju papire sljedeći korak je predaja papira za legalizaciju!!!

Usput se i pročistija put od Trpošnjika do Lovačke.

Galerija slika