Smještaj Poljičke Republike

Poljica su nekada bila upravno-politički a danas su samo geografsko-povijesni pojam. To je nevelik prostor između rijeke Cetine u Omišu i rječice Žrnovnice u Stobreču. U zaleđu se prostiru preko planine Mosor do Cetine Ispod Garduna blizu Trilja.

Poljica se prostiru jugoistočno od Splita, oko Mosora, koji se kao njihova kičma proteže u dužini od 27 km. Najviši je vrh na zapadu Veliki Kabal (Ljuti kamen-1339 m), a na istoku Sv. Jure (Kozik-1319 m). S juga se pružaju dva planinska ogranka: Sridivica ili Markovača (od rijeke Žrnovnice do Srinjina, visoka do 433 m), te Vršina (od Omiša do Žrnovnice u dužini od 17 km, s najvišim vrhom 594 m).
Cetina optače Poljica od Trilja do svoga ušća, u dužini od 50 km. Na sjeverozapadu je najteže odrediti granicu Poljica. Obično prati tok rijeke Žrnovnice i ide do rijeke Cetine na sjeveru.