HVARANI STIŽU S PREDSTAVOM ”PRIKAZANJE ŽIVOTA SVETOGA LOVRINCA MUČENIKA”

Vrlo zanimljivu pučku predstavu prikazat će Gaćanima Hvarsko pučko kazalište. Predstava će biti odigrana u crkvi sv. Ciprijana u nedjelju 26. ožujka 2017. s početkom u 11:30 ili odmah nakon završetka svete mise, a događaj organizira KUU ”Mosor” Gata.

Ulaz je besplatan.

Riječ je o djelu “Prikazanje života svetog Lovrinca mučenika”, čiji zapis datira čak u 15. stoljeće. Pridjev “pučko” pritom treba shvatiti sasvim uvjetno, jer riječ je o izuzetno kvalitetnoj i popularnoj predstavi, koju Hvarani igraju već više od 44 godine (predstava je praizvedena 23. srpnja 1970. godine na Hvaru), a s kojom su gostovali diljem Europe i Južne Amerike.

Premda zapis predstave potječe iz 15. stoljeća, tradicija izvođenja ovoga prikazanja seže u 14. ili 13. stoljeće. Intrigantnost predstave počiva i u činjenici što se sam zapis predstave pripisuje don Sabiću Mladiniću, Petru Hektoroviću i drugim autorima, ali nikomu sigurno. Sam sadržaj je jednostavan: Rimljani (Crni bratimi) slave svoje poganske bogove i progone kršćane (Bili bratimi), a kršćani usprkos životnoj opasnosti ispovijedaju svoju vjeru privlačeći sve više pogana u svoju zajednicu. Lovrinac će odoljeti napastima i samog Belzebula (Crveni bratim), a potom će umrijeti na lomači (na gradelama) u slavu svog Boga. Anđeli ga uzdižu u rajsku slavu.

Dobrodošli!