Zatvaranje Brniste

Obaviještavaju se svi zainteresirani da će se Brnistra biti zatvorena od ponediljka 25. svibnja do vjerojatno nedilje 31. svibnja.
Cesta će se zatvarati od 8 sati ujutro do 19 sati navečer. S tim da će se promet puštati od 13 sati do 14 sati svakog dana.

Cesta se zatvara zbog radova koji se ne mogu napraviti ako cesta nije zatvorena.

Piše: Josip Radmilo