Odlazi nam don Vlade!

Splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić objavio je dekrete o razrješenjima i imenovanjima svećenika koji pastoralno djeluju na području Splitsko-makarske nadbiskupije. Dekreti za dijecezanske svećenike stupaju na snagu 20. kolovoza 2018. god.

Don Ante Šošić koji je vršio službu upravitelja Svećeničkog doma i ekonoma Centralnog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupskog sjemeništa imenovan je župnikom župe sv. Ciprijana b. i m. u Gatima nasljeđujući tako don Vladu Đuderiju koji ide na bolovanje. Na njegovo mjesto dolazi don Tomislav Bašić, dosadašnji župnik župe sv. Roka u Jesenicama, a za župnika u Jesenicama postavljen je don Toni Šinković koji je do sada pastoralno služio kao župni vikar u župi Prečistog Srca Marijina na Škrapama u Splitu.

Don Petar Perleta, župnik župe sv. Ante Padovanskog u Kominu stavljen je u stanje mira zbog navršene kanonske dobi, a na njegovo mjesto imenovan je don Dražen Dukić, dosadašnji župnik župe Uznesenja Marijina u Podgori. Službu župnika u toj župi preuzima don Ante Bekavac koji je do sada služio kao župnik u župi Male Gospe u Biteliću i župi sv. Ivana Krstitelja u Zasioku. Za župnika župa Bitelić i Zasiok imenovan je don Josip Bečić, a na njegovo mjesto župnika u župama Presvetog Trojstva u Rogotinu i sv. Jurja m. u Desnama dolazi don Ivica Barišić koji je razriješen službe župnika u župi Gospe od Zdravlja u Podstrani. Za župnika u Podstrani imenovan je dosadašnji župni vikar u župi Gospe od Otoka u Solinu don Nikola Mikačić.

Bolnički kapelan na Križinama u Splitu, don Ivan Kovačević, razriješen je te službe i imenovan župnikom u župi sv. Luke ev. u Dubravi i Sitnom Gornjem umjesto don Jakoslava Banića koji dolazi za župnika u župu sv. Stjepana prvom. u Brela Donja budući da je dosadašnjem župniku don Stjepanu Lončaru odobreno bolovanje. Don Ljubo Bodrožić, uz službu župnika u Kučićima, imenovan je i župnim upraviteljem u župi Uznesenja BDM u Svinišću, budući da je, zbog kanonske dobi, don Marko Marasović razriješen službe župnika u toj župi i stavljen u stanje mira. Mladomisnik don Danko Kovačević imenovan je za župnog vikara u župi Prečistog Srca Marijina na Škrapama u Splitu, a mladomisnik don Stanko Kačunić imenovan je za župnog vikara u župi Gospe od Otoka u Solinu.

I u župama koje pastoralno poslužuju redovnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja također je došlo do personalnih promjena na prijedlog fra Joška Kodžomana, provincijala ove provincije Reda manje braće. Fra Marko Bitanga, koji je do sada bio župnik župa sv. Ilije pror. u Kozici i Porođenja BDM u Zavojanima, imenovan je župnikom župe sv. Anastazije u Staševici. Za župnika u župama u Kozici i Zavojanima postavljen je fra Dujo Jukić, dosadašnji župni vikar u župi sv. Ilije u Metkoviću. Tu službu preuzima mladomisnik fra Ante Prološčić. Mladomisnik fra Toni Šimunović Erpušina imenovan je župnim vikarom u župi Gospe Sinjske u Sinju.

U župi sv. Stjepana pod Borovima na Mejama u Splitu, koju poslužuju redovnici Hrvatske provincije franjevaca konventualaca, na prijedlog provincijala fra Josipa Blaževića, napravljene su slijedeće promjene. Službe župnog vikara razriješeni su fra Žarko Mula i fra Krunoslav Kemić, a tu službu preuzima fra Josip Ivanović. Za župnika te župe imenovan je fra Martin Jaković umjesto dosadašnjeg župnika fra Žarka Relote.

U splitskoj župi Gospe od Ružarija, gdje pastoralno djeluju redovnici Hrvatske dominikanske provincije Navještenja BDM, na prijedlog provincijala o. Slavka Sliškovića, za župnog vikara imenovan je mladomisnik fr. Anto Gavranović.

U splitskoj župi Pomoćnice kršćana na Kmanu, koju poslužuju redovnici Hrvatske salezijanske provincije, na prijedlog njihovog provincijala don Tihomira Šutala, za župnika je imenovan don Ivan Terze, umjesto dosadašnjeg župnika don Ante Adžamića, a salezijanac-mladomisnik don Mate Kujundžić imenovan je župnim vikarom na istoj župi.

K tome, imenovani su na mandat od pet godina novi dekani u dekanatima Splitsko-makarske nadbiskupije: don Radojko Vidović, dekanom Konkatedralnog dekanata u Splitu; fra Ivica Omazić, dekanom Biokovskog dekanata u Vrgorcu; don Davor Bilandžić, dekanom Neretvanskog dekanata u Metkoviću; don Mate Čulić, dekanom Omiškog dekanata u Omišu i don Špiro Čikeš, dekanom Poljičkog dekanata u Kostanjama.

Osim njih produžen je dekanski mandat na novo petogodište don Tomislavu Ćubeliću, dekanu Katedralnog dekanata u Splitu; don Stipi Ljubasu, dekanu Cetinskog dekanata u Trilju; fra Kristianu Stipanoviću, dekanu Imotskog dekanata u Imotskom; don Vladi Strikiću, dekanu Kliškog dekanata u Dicmu i Mons. Pavlu Baniću, dekanu Makarskog dekanata u Makarskoj.