13.MOSOR GREBBENING – SATNICA DOGAĐANJA

26.04.2019. (petak)

19:00 – 22:00: registracije za sve kategorije, Dom kulture Gata, prizemlje

27.04.2019. (subota)

06:00 – 06:45: registracije za kategoriju Sivonja, Dom kulture Gata, prizemlje

06:45: polazak autobusa na start kategorije Sivonja, Gata

07:00: registracije za kategorije Tovar i Pule, Gata

07:45: Tehnički sastanak za kategoriju Sivonja, Kliška tvrđava

08:00: Start kategorije Sivonja, Kliška tvrđava

09:30 – 11:00: registracije za Dječju utrku, Gata

09:45: Tehnički sastanak za kategoriju Tovar, Gata

10:00: Start kategorije Tovar,Gata

10:45: Tehnički sastanak za kategoriju Pule, Gata

11:00: Start kategorije Pule, Gata

11:15: Start dječje utrke, Gata

13:30: Posluživanje jela

15:00: Vremenski limit i proglašenje pobjednika za Pule kategoriju

16:00 Vremenski limit za Pule kategoriju

18:00 Vremenski limit za Tovar kategoriju i proglašenje pobjednika za Tovar i Sivonja kategoriju

20:00 Vremenski limit za Sivonja kategoriju