Lovište Mosor

Lovište Mosor predstavlja submediteransko kraško područje površine cca 12000 hektara. Najviši vrh je sv. Jure 1330 m s kojeg se vidi cijelo lovište te okolna mjesta i srednjedalmatinski otoci. Za lijepoga vremena vidljivost seže sve do talijanske obale.

Lovište se prostire od Omiša na jugu do Splita na sjeveru a u zaleđu je omeđeno rijekom Cetinom.Bogata povijest, kulturna baština i nadasve prirodne ljepote krajolika čine ga posebnim.

Glavna divljač u lovištu je: muflon, divlja svinja, divokoza, i grivasti skakač. Od sitne divljači najbrojnija je jarebica kamenjarka, golub pećinar i zec. U preletu se love šljuka bena i golub grivnjaš.

Prisutni predatori su medvjed, lisica, kuna bjelica, orlovi, gavrani, jastrebovi, sokolovi te zaštićeni vukovi.