Bosansko i mletačko starateljstvo

Ludovik T. Anžuvinac 1358. je porazio u sjevernoj Italiji i Dalmaciji Veneciju i prisilio ju na mir u Zadru. Tim mirom Venecija se odrekla svih dalmatinskih gradova. U Dalmaciju su tada stigli: Juraj Rajčić i Juraj Dražojević, plemići koje je prema tradiciji poslao Ludovik T. Anžuvinac.
Juraj Rajčić imao je upravljati Poljicima.Pristigli plemići su zastupali poljičke interese u sukobu sa Splitom te su ih Poljičani pozvali da se nastane u Poljicima. Njihovi potomci dobili su nadimak Ugričići. U to vrijeme Poljica su, na kratko vrijeme, bila pod Bosnom, Ugričići su uspjeli sačuvati poljičko primorje od pripajanja Splitu. Kako bi se oslobodili Bosne Poljica se 2. veljače 1444. godine stavljaju pod starateljstvo Mlečana čemu je potvrda Dukal 3. ožujka iste godine. Poljica su ovim starateljstvom izgubila unutarnju autonomiju, morala su plaćati danak i davati vojnike.