Tursko razdoblje

Godine 1500. započinje teška borba Poljica protiv Turaka koja traje sve do XVII. stoljeća. Te godine Turci su došli na granice Poljica i zarobili 150 ljudi. Borbe protiv Turaka bile su teške. 1514. godine Poljičani im počinju davati harač, ali 1527. prekidaju davanje osokoljeni Klisom koji je bio u čvrstoj ruci Petra Kružića. Godine 1530. Ahmed Paša isprovociran prekidanjem harača navaljuje na Poljica s velikom vojskom. Tu je njegova vojska pokorena zahvaljujući velikim dijelom Mili Gojsalić. Godine 1540. nakon svih odolijevanja Poljica ipak padaju pod tursko vrhovništvo. U cijeloj toj situaciji barem zadržavaju najviši stupanj autonomije kao npr. Crna Gora. Ta autonomija je značila da se o pitanju harača , sudskih sporova i priziva obraćaju središnjoj carskoj upravi. Poljica nisu nikada bila okupirana od turskih četa iako su snosila velike žrtve. Turske dominacije s pravnog gledišta Poljica se oslobađaju 1699. godine. Poljičani su se s Turcima borili i izvan granica Poljica. Godine1648. sudjeluju u oslobođenju Klisa, a 1715. uspijevaju s drugima povratiti Sinj. Zlatna dukala je dokument iz razdoblja mletačkog vrhovništva, a izdao ga je mletački dužd Andrija Gitti s Vijećem desetorice. Dukala s zlatnim pečatom uređuje odnose između Mletaka i Poljičke Republike i garantira Poljičanima konkretnu pomoć od 600 kopalja u borbi protiv Turaka. Tim se dokumentom potvrđuje i unutrašnja anatomija Poljica. Dokument je sačuvan do danas u vlasništvu don Frane Mihanovića a zlatni pečat je izgubljen.