Austrija, Francuzi i dokidanje Poljičke Republike

Dominacija Austrije Godine 1797. u Dalmaciji Mlečani gube vlast, a nastupa dominacija Austrije. Austrija priznaje stanovitu autonomiju Poljicima 13. travnja 1799. ali im zabranjuje pravo okupljanja (slobodu zbora i dogovora) bez dopuštenja više vlasti. Austrija 1805. prepušta Napoleonu Dalmaciju. Francuzi 1806. organiziraju svoju vlast u Zadru s povjerenikom za građanske poslove Vickom Dandolom i za vojničke mladim maršalom Marmontom. Poljičko izaslanstvo u sastavu: veliki knez Ivan Čović, vikar Matej Sladojević i kančelir Miho Marasović pošli su u Zadar i tražili stare povlastice. Dandolo nije imao sluha za Poljičane, čak ih je pokušao i mitom pridobiti za francusku vlast ali u tome nije uspio. Marmont je bio mišljenja kako Poljičane treba ostaviti na miru. Rusko brodovlje usidrilo se u Bračkom kanalu pod vodstvom Bratinskog i Sinjavina. Rusi su izazvali pobunu, zapucali s brodovlja i otišli. Taj ustanak nastavljaju Poljičani (15. lipnja 1807.) Oštra francuska kontra ugušila je ustanak. Francuzi su opljačkali sela, a crkve i groblja oskvrnuli. Marmont je došao 9. lipnja 1907.(kad je čuo za pobunu) u Gata i tu se utaborio. U kratkom roku pokorena su i Gornja i Donja Poljica, a Marmont je osudio smrću osnivatelje ustanka među kojima i velikog kneza Ivana Čovića. Poljičani su za taj ustanak odgovarali u Splitu u Milesovoj kući, osuđeni su na smrt i zapljenu dobara, a među njima je bilo i mnogo poljičkih svećenika. Ivan Čović uspio je pobjeći ruskim brodom. Poljički kotar razdijeljen je 21. rujna 1807. između Općine splitske, sinjske i omiške. Time su Poljica izgubila svoj suverenitet, integritet i svoje demokratsko ustrojstvo. Dokidanje Poljičke općine Poljičani su 1912. ustrojili cijeli teritorij koji su imali u Općinu sa sjedištem u Priku, ali je komunisti 1945. godine dokidaju i dijele između splitske i omiške općine.