Planinarska ekološka udruga Gata

U Gatima djeluje planinarsko ekološka udruga Gata. Ciljevi i djelatnost PEU «GATA» vidljivi su u statutu Udruge, a jedan od njenih glavnih zadataka je održavanje i očuvanje kućice na Trpošnjiku koja je sagrađena u srcu Mosora marljivim radom i zalaganjem nekolicine mještana Gata.

Read More